Fascias 

Ellis

Ellis

ELLIS FASCIA Black
$546.45


French

French

FRENCH FASCIA Black
$796.45


Hampton

Hampton

HAMPTON FASCIA Polished Detail
$710.65


Hawthorn

Hawthorn

HAWTHORN FASCIA Black
$546.55


Henty Fleur

Henty Fleur

HENTY FLEUR FASCIA Black
$475.10


La Bassa

La Bassa

LA BASSA FASCIA Detail Polish Also available in black = $546.55
$776.10


Oxford

Oxford

OXFORD FASCIA Fully Polished
$995.45


Paris French

Paris French

PARISH FRENCH FASCIA Cast Iron
$1,002.20


Ripple

Ripple

RIPPLE FASCIA Polished Detail
$807.45